Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ MAK

Trên hành trình 06 năm (27/5/2017 – 27/5/2022) không ngừng lớn mạnh, CÔNG TY TNHH MAK luôn lấy sứ mệnh vì cuộc sống chất lượng hơn, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước cũng như góp phần làm cho thế giới phồn vinh.

Hướng đến mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, Công ty TNHH MAK tập trung vào 5 trụ cột kinh doanh cốt lõi bao gồm: Logistics – Công nghệ – Thương mại – Phát triển Công nghệ số & Nguồn nhân lực Dịch vụ. Uy tín..

GIỚI THIỆU VỀ MAK
Lên đầu trang  >>