Giới thiệu

Tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Trở thành một trong những Công ty tư nhân đa ngành tại Hải Phòng, Việt Nam.

Sứ mệnh

CÔNG TY TNHH MAK hướng đến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp, cộng đồng và đất nước, vì thế giới phồn vinh.

Giá trị cốt lõi

Con người - Sáng tạo - Tốc độ - Hiệu quả - Uy tín

• CON NGƯỜI: Với MAK, con người là tài sản quan trọng nhất, là nhân tố quyết định góp phần tạo nên giá trị và thương hiệu của Công ty. Trong triết lý kinh doanh của MAK, con người và cộng đồng luôn là trọng tâm, ảnh hưởng tới mọi quyết sách và hành động. Chính vì vậy, cánh cửa MAK luôn rộng mở chào đón những con người cùng chung khát vọng, đam mê cống hiến, có đức, có tâm và có tài, vì cuộc sống chất lượng hơn cho mỗi cá nhân, cộng đồng và đất nước.

• SÁNG TẠO: CÔNG TY TNHH MAK luôn khuyến khích các thành viên suy nghĩ, tìm tòi và học hỏi để tìm ra những yếu tố mới, cách làm mới, dám nghĩ dám làm nhằm tăng năng suất, tăng hiệu quả. Những ý tưởng độc đáo và phù hợp, dù là trong phạm vi những điều nhỏ nhất cũng sẽ được chắp cánh tại MAK.

• TỐC ĐỘ: CÔNG TY TNHH MA lấy tốc độ làm tôn chỉ hành động và chính xác là yếu tố bắt buộc. Tốc độ còn có nghĩa là thích ứng và linh hoạt để phù hợp với mọi hoàn cảnh.

• HIỆU QUẢ: Hiệu quả là thước đo của mọi hành động. Với MAK, hiệu quả kinh doanh luôn gắn với hiệu quả kinh tế – xã hội, thông qua việc nộp ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm, nâng cao mức sống của người lao động, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp.

• UY TÍN: CÔNG TY TNHH MAK lấy cam kết với khách hàng, cổ đông, đối tác, cộng đồng và đất nước làm động lực. Uy tín chính là danh dự của MAK mà mỗi cá nhân trong Công ty đều nỗ lực xây dựng, phát huy và gìn giữ.</br>

Lên đầu trang  >>