Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Thành viên 1

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Phụ trách Kinh doanh

Sinh năm: 1979

Trình độ chuyên môn:
- Kỹ sư Điện - Điện tử (Học VIện Kỹ Thuật Quân Sự HN)

Thành viên 2

Bà Đoàn Thị Trang

Phụ trách Thương mại

Sinh năm: 1994

Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân Kinh tế (Trường ĐH Hải Phòng)

Thành viên 3

Nguyễn Thị Thùy

Phụ trách Phụ tùng Vật tư sửa chữa Cntainer

Sinh năm: 1994

Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân Kế toán (Trường ĐHHH Việt Nam)

Lên đầu trang  >>