Bảng lương

Bảng lương

MÃ tên

STT

Diễn*giải*nội*dung

Số chuyến

Đơn*giá

Thành*tiền

Mã LXSTTDiễn giải nội dungSố chuyếnĐơn giáThành tiền
DVD1Số ngày xin nghỉ công việc gia đình :
DVD2Tổng hợp Tiền dầu (Trừ tiền âm dầu)20.370
DVD3Hỗ trợ phí Rút tiền Tài Khoản cá nhân150,00050,000
DVDATổng số chuyến:18
DVD1Lương cơ bản tháng (Hỗ trợ tiền XE TỐNG: 15C-329.43)11,500,0001,500,000
DVD2Tiền lương làm việc đường dài: (350 nghìn/ ngày công)183506,300,000
DVD3Tiền lương làm việc đường ngắn ( 250 nghìn/ ngày công)250
DVD4Tiền lương Lưu ca xe Trong nhà máy (400 nghìn/chuyến)400
DVD5Tiền lương kết hợp (100K/Cùng nhà máy, 200K khác nhà máy)200
DVD6Tiền lương chuyến Dài - Ngắn, Đóng kết hợp thái bình171001,700,000
DVD7Tiền lương kẹp (300K/Cùng nhà máy, 500K khác nhà máy)500
DVD8Tiền lương làm việc Tuyến Hyundai Ninh Bình260
DVD9Tiền lương cộng dóng nhiều điểm hàng Canon300
DVD10Tiền vé bỏ trạm700
DVD11Tiền thưởng Lễ Tết
DVDBTổng lương9,550,000
DVDSố tiền đóng Bảo hiểm Xã hội:677.312
DVDThuế TNCN:
DVDTrừ tạm ứng + Đã ứng trong tháng còn dư
DVDCCác khoản giảm trừ677.312
DVDTổng tiền đường ứng trong tháng:15,000,000
DVDTổng tiền đường duyệt trong tháng:15,790,000
DVDTiền ứng tiền đường trong tháng còn lại:-790.000
DVDDTổng tiền Lái xe trực tiếp thanh toán sửa chữa trong tháng180.000
DVDETổng lương thực lĩnh: (E) = (B) - (C) + (D)9,842,688
DVDViết bằng chữ: Chín triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn sáu trăm tám mươi tám đồng./.Đúng rồi: OK
TCN1Số ngày xin nghỉ công việc gia đình :
TCN2Tổng hợp Tiền dầu (Trừ tiền âm dầu)20.370
TCN3Hỗ trợ phí Rút tiền Tài Khoản cá nhân1
TCNATổng số chuyến:
TCN1Lương cơ bản tháng (Hỗ trợ tiền XE TỐNG: 15C-329.43)14,000,0004,000,000
TCN2Tiền lương làm việc đường dài: (350 nghìn/ ngày công)350
TCN3Tiền lương làm việc đường ngắn ( 250 nghìn/ ngày công)250
TCN4Tiền lương Lưu ca xe Trong nhà máy (400 nghìn/chuyến)400
TCN5Tiền lương kết hợp (100K/Cùng nhà máy, 200K khác nhà máy)72001,400,000
TCN6Tiền lương chuyến Dài - Ngắn, Đóng kết hợp thái bình100
TCN7Tiền lương kẹp (300K/Cùng nhà máy, 500K khác nhà máy)500
TCN8Tiền lương làm việc Tuyến Hyundai Ninh Bình182604,680,000
TCN9Tiền lương cộng dóng nhiều điểm hàng Canon300
TCN10Tiền vé bỏ trạm700
TCN11Tiền thưởng Lễ Tết
TCNBTổng lương10,080,000
TCNSố tiền đóng Bảo hiểm Xã hội:677.312
TCNThuế TNCN:
TCNTrừ tạm ứng + Đã ứng trong tháng còn dư
TCNCCác khoản giảm trừ677.312
TCNTổng tiền đường ứng trong tháng:10,000,000
TCNTổng tiền đường duyệt trong tháng:7,200,000
TCNTiền ứng tiền đường trong tháng còn lại:2,800,000
TCNDTổng tiền Lái xe trực tiếp thanh toán sửa chữa trong tháng870.000
TCNETổng lương thực lĩnh: (E) = (B) - (C) + (D)7,472,688
TCNViết bằng chữ: Bảy triệu bốn trăm bảy mươi hai nghìn sáu trăm tám mươi tám đồng./.Đúng rồi: OK
TMT1Số ngày xin nghỉ công việc gia đình :
TMT2Tổng hợp Tiền dầu (Trừ tiền âm dầu)20.370
TMT3Hỗ trợ phí Rút tiền Tài Khoản cá nhân150,00050,000
TMTATổng số chuyến:17
TMT1Lương cơ bản tháng (Hỗ trợ tiền XE TỐNG: 15C-329.43)1
TMT2Tiền lương làm việc đường dài: (350 nghìn/ ngày công)173505,950,000
TMT3Tiền lương làm việc đường ngắn ( 250 nghìn/ ngày công)250
TMT4Tiền lương Lưu ca xe Trong nhà máy (400 nghìn/chuyến)400
TMT5Tiền lương kết hợp (100K/Cùng nhà máy, 200K khác nhà máy)200
TMT6Tiền lương chuyến Dài - Ngắn, Đóng kết hợp thái bình111001,100,000
TMT7Tiền lương kẹp (300K/Cùng nhà máy, 500K khác nhà máy)500
TMT8Tiền lương làm việc Tuyến Hyundai Ninh Bình260
TMT9Tiền lương cộng dóng nhiều điểm hàng Canon300
TMT10Tiền vé bỏ trạm700
TMT11Tiền thưởng Lễ Tết
TMTBTổng lương7,100,000
TMTSố tiền đóng Bảo hiểm Xã hội:677.312
TMTThuế TNCN:
TMTTrừ tạm ứng + Đã ứng trong tháng còn dư
TMTCCác khoản giảm trừ677.312
TMTTổng tiền đường ứng trong tháng:15,000,000
TMTTổng tiền đường duyệt trong tháng:15,686,000
TMTTiền ứng tiền đường trong tháng còn lại:-686.000
TMTDTổng tiền Lái xe trực tiếp thanh toán sửa chữa trong tháng920.000
TMTETổng lương thực lĩnh: (E) = (B) - (C) + (D)8,028,688
TMTViết bằng chữ: Tám triệu không trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm tám mươi tám đồng./.Đúng rồi: OK
PXH1Số ngày xin nghỉ công việc gia đình :
PXH2Tổng hợp Tiền dầu (Trừ tiền âm dầu)20.370
PXH3Hỗ trợ phí Rút tiền Tài Khoản cá nhân150,00050,000
PXHATổng số chuyến:18
PXH1Lương cơ bản tháng (Hỗ trợ tiền XE TỐNG: 15C-329.43)1
PXH2Tiền lương làm việc đường dài: (350 nghìn/ ngày công)183506,300,000
PXH3Tiền lương làm việc đường ngắn ( 250 nghìn/ ngày công)250
PXH4Tiền lương Lưu ca xe Trong nhà máy (400 nghìn/chuyến)400
PXH5Tiền lương kết hợp (100K/Cùng nhà máy, 200K khác nhà máy)200
PXH6Tiền lương chuyến Dài - Ngắn, Đóng kết hợp thái bình121001,200,000
PXH7Tiền lương kẹp (300K/Cùng nhà máy, 500K khác nhà máy)500
PXH8Tiền lương làm việc Tuyến Hyundai Ninh Bình260
PXH9Tiền lương cộng dóng nhiều điểm hàng Canon300
PXH10Tiền vé bỏ trạm700
PXH11Tiền thưởng Lễ Tết
PXHBTổng lương7,550,000
PXHSố tiền đóng Bảo hiểm Xã hội:677.312
PXHThuế TNCN:
PXHTrừ tạm ứng + Đã ứng trong tháng còn dư
PXHCCác khoản giảm trừ677.312
PXHTổng tiền đường ứng trong tháng:15,000,000
PXHTổng tiền đường duyệt trong tháng:16,690,000
PXHTiền ứng tiền đường trong tháng còn lại:-1,690,000
PXHDTổng tiền Lái xe trực tiếp thanh toán sửa chữa trong tháng460.000
PXHETổng lương thực lĩnh: (E) = (B) - (C) + (D)9,022,688
PXHViết bằng chữ: Chín triệu không trăm hai mươi hai nghìn sáu trăm tám mươi tám đồng./.Đúng rồi: OK

Lên đầu trang  >>