Bảng ứng tiền đường

Bảng ứng tiền đường

Ngày tháng

Mã tên

Khu*công*nghiệp

Tiền đường

Ứng tiền trong tháng

Tổng ứng tiền đường

Tiền duyệt ứng

Diễn*giải*Nội*dung

Đơn giá

Thành tiền

Còn ứng trong tháng

3/1/2024TCNHYUNDAI NINH BÌNH - GLOBAL4005,000,000400
1/3/2024PXHXÃ CÔNG LÝ - LÝ NHÂN, HÀ NAM7605,000,000760
1/3/2024TMTKCN VSIP NGHỆ AN1,078,0005,000,0001,078,000
1/3/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA8705,000,000870
1/4/2024TCNHYUNDAI NINH BÌNH - GLOBAL400800
1/5/2024TCNHYUNDAI NINH BÌNH - GLOBAL4001,200,000
1/5/2024PXHKCN VSIP NGHỆ AN1,500,0002,260,000
1/5/2024TMTKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA9001,978,000
1/5/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA9001,770,000
1/6/2024TCNHYUNDAI NINH BÌNH - GLOBAL4001,600,000
1/8/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA9003,160,000BƠM MỠ180180
1/8/2024TMTKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA9002,878,000
1/8/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA9002,670,000BƠM MỠ180180
1/9/2024PXHKCN VSIP NGHỆ AN1,500,0005,000,0004,660,000180
1/9/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA9003,570,000180
1/10/2024TCNHYUNDAI NINH BÌNH - GLOBAL4002,000,000
1/10/2024TMTKCN VSIP NGHỆ AN1,500,0005,000,0004,378,000
1/10/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA9005,000,0004,470,000180
1/11/2024TCNHYUNDAI NINH BÌNH - GLOBAL4002,400,000
1/11/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA9005,560,000180
1/11/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA9005,370,000180
1/11/2024TMTKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA9005,278,000
1/12/2024TCNHYUNDAI NINH BÌNH - GLOBAL4002,800,000
1/12/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA8706,430,000180
1/12/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA8706,240,000180
1/12/2024TMTKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA9006,178,000
1/13/2024TCNHYUNDAI NINH BÌNH - GLOBAL4003,200,000
1/15/2024TMTKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA9007,078,000
1/15/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA8707,110,000180
1/15/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA9007,330,000180
1/15/2024TCNHYUNDAI NINH BÌNH - GLOBAL4003,600,000VÚ ĐỒNG DÂY HƠI TỔNG + LÀM LỐP220220
1/16/2024PXHKCN QUẾ VÕ7608,090,000180
1/16/2024TMTKCN QUẾ VÕ7607,838,000
1/17/2024TCNHYUNDAI NINH BÌNH - GLOBAL4005,000,0004,000,000HÀN GIA CỐ ỐP GIÓ + BẢO HIỂM ĐÈN SAU300520
1/17/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA8705,000,0007,980,000180
1/17/2024PXHKCN QUẾ VÕ7605,000,0008,850,000180
1/17/2024TMTKCN QUẾ VÕ7605,000,0008,598,000
1/18/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA9008,880,000180
1/18/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA9009,750,000180
1/19/2024TCNHYUNDAI NINH BÌNH - GLOBAL4004,400,000520
1/19/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA9009,780,000180
1/19/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA90010,650,000180
1/19/2024TMTKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA9009,498,000
1/20/2024TCNHYUNDAI NINH BÌNH - GLOBAL4004,800,000520
1/22/2024TCNHYUNDAI NINH BÌNH - GLOBAL4005,200,000520
1/22/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA87010,650,000180
1/22/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA90011,550,000LÀM LỐP + XỊT LỌC GIÓ100280
1/22/2024TMTKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA87010,368,000
1/23/2024TCNHYUNDAI NINH BÌNH - GLOBAL4005,600,000520
1/23/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA90012,450,000280
1/23/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA90011,550,000180
1/23/2024TMTKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA87011,238,000
1/24/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA87013,320,000SƠN + KEO XỬ LÝ CONT180460
1/24/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA87012,420,000180
1/24/2024TMTKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA87012,108,000
1/25/2024TMTKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA90013,008,000THAY SĂM + LÀM LỐP590590
1/25/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA87013,290,000180
1/25/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA90014,220,000460
1/25/2024NMHKÉO VỎ LẠCH HUYỆN150750
1/25/2024NMHKÉO VỎ LẠCH HUYỆN150750
1/25/2024NMHKÉO VỎ LẠCH HUYỆN150750
1/25/2024NMHKÉO VỎ LẠCH HUYỆN150750
1/25/2024NMHKÉO VỎ LẠCH HUYỆN150750
1/25/2024DTAKÉO VỎ LẠCH HUYỆN1501,000,000900
1/25/2024DTAKÉO VỎ LẠCH HUYỆN1501,000,000900
1/25/2024DTAKÉO VỎ LẠCH HUYỆN1501,000,000900
1/25/2024DTAKÉO VỎ LẠCH HUYỆN1501,000,000900
1/25/2024DTAKÉO VỎ LẠCH HUYỆN1501,000,000900
1/25/2024DTAKÉO VỎ LẠCH HUYỆN1501,000,0006,000,0009005,100,000
1/27/2024TCNHYUNDAI NINH BÌNH - GLOBAL4006,000,000520
1/29/2024PXHKCN QUẾ VÕ73014,950,000460
1/29/2024TMTKCN QUẾ VÕ73013,738,000590
1/29/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA90014,190,000180
1/29/2024TCNHYUNDAI NINH BÌNH - GLOBAL4006,400,000520
1/30/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA87015,820,000460
1/30/2024TMTKCN VSIP NGHỆ AN1,078,00014,816,000RỬA XE+ BƠM MỠ330920
1/30/2024DVDKCN QUẾ VÕ73014,920,000180
1/30/2024TCNHYUNDAI NINH BÌNH - GLOBAL4006,800,000RỬA XE+ BƠM MỠ350870
1/31/2024TCNHYUNDAI NINH BÌNH - GLOBAL40010,000,0007,200,0008701,930,000
1/31/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA87015,000,00016,690,000460-2,150,000
1/31/2024TMTKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA87015,000,00015,686,000920-1,606,000
1/31/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURA87015,000,00015,790,000180-970

Lên đầu trang  >>