Sản lượng xuất tàu

Sản lượng xuất tàu

STTNgày thángSố xeSố contLoại contE/FBãi xuấtCảng đếnCONTSL chuyếnLương ĐMĐếm chuyếnLương chuyến đến ngàyThưởng chuyếnTổng lương chuyến shipside
13/26/2024140-53DRYU995160040HCFDEPOT2TAN VU PORTF40135,000 135,00035,000
23/26/2024044-07BEAU479271040HCFDEPOT2TAN VU PORTF40135,000 135,00035,000
33/26/2024140-53TEMU858666040HCEDEPOT4TAN VU PORTE40135,000 270,00070,000
43/26/2024044-07SKHU632754540HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 270,00070,000
53/26/2024044-07TEMU527785820GPFDEPOT4TAN VU PORTF20135,000 3105,000105,000
63/26/2024044-07FTAU114793220GPFDEPOT4TAN VU PORTF20135,000 4140,000140,000
73/26/2024140-53TTNU185764020GPFDEPOT4TAN VU PORTF20135,000 3105,000105,000
83/26/2024140-53TRHU230692020GPFDEPOT4TAN VU PORTF20135,000 4140,000140,000
93/26/2024140-53TEMU576187820GPEDEPOT5TAN CANG 128 PORTE200.542,500 4.5182,500182,500
103/26/2024140-53TRHU328967920GPEDEPOT5TAN CANG 128 PORTE200.542,500 5225,000225,000
113/26/2024044-07DFSU167827520GPEDEPOT5TAN CANG 128 PORTE200.542,500 4.5182,500182,500
123/26/2024044-07TRHU297205820GPEDEPOT5TAN CANG 128 PORTE200.542,500 5225,000225,000
133/26/2024140-53FSCU584896640HREDEPOT3TAN CANG 128 PORTE40185,000 6310,000310,000
143/26/2024044-07BEAU971407440HREDEPOT3TAN CANG 128 PORTE40185,000 6310,000310,000
153/26/2024140-53FSCU584364540HREDEPOT3TAN CANG 128 PORTE40185,000 7395,000395,000
163/26/2024044-07BMOU983692440HREDEPOT3TAN CANG 128 PORTE40185,000 7395,000395,000
173/26/2024140-53SEKU923954040HREDEPOT3TAN CANG 128 PORTE40185,000 8480,000480,000
183/26/2024044-07SITU491818340HREDEPOT3TAN CANG 128 PORTE40185,000 8480,000480,000
193/26/2024140-53TLLU700900640HREDEPOT3TAN CANG 128 PORTE40185,000 9565,000565,000
203/26/2024044-07SZLU501172040HREDEPOT3TAN CANG 128 PORTE40185,000 9565,000565,000
213/26/2024140-53TGBU704599640HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 10600,000600,000
223/27/2024044-07BMOU684397740HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 10600,000600,000
233/27/2024140-53RDMU549829040HREDEPOT3HAI AN PORTE40165,000 11665,000665,000
243/27/2024044-07CRLU724440040HREDEPOT3HAI AN PORTE40165,000 11665,000665,000
263/27/2024140-53TEMU348379920GPFDEPOT2DINH VU PORTF20135,000 12700,000700,000
273/27/2024044-07HLHU830408040HCFDEPOT2GREEN PORTF40185,000 12750,000750,000
283/27/2024044-07SITU913635640HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 13785,000785,000
293/27/2024140-53TRHU738451940HCFDEPOT2TAN VU PORTF40135,000 13735,000735,000
303/27/2024044-07TEMU050870120GPFDEPOT2DINH VU PORTF20135,000 14820,000820,000
313/27/2024140-53SITU908474040HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 14770,000770,000
323/27/2024044-07TCKU648121840HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 15855,000855,000
333/27/2024044-07TRHU578327440HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 16890,000890,000
343/27/2024044-07SITU266929220GPFDEPOT2NAM HAI DINH VU PORTF20135,000 17925,000925,000
353/27/2024044-07FCIU663769720GPFDEPOT2NAM HAI DINH VU PORTF20135,000 18960,000960,000
363/28/2024044-07WHSU265895420GPFDEPOT4TAN VU PORTF20135,000 19995,000995,000
373/28/2024044-07TCKU616568940HCEDEPOT3NAM HAI DINH VU PORTE40135,000 201,030,0001,030,000
383/28/2024044-07FBLU018577740HCEDEPOT3NAM HAI DINH VU PORTE40135,000 211,065,0001,065,000
253/27/2024140-53TGCU008634320GPFDEPOT2DINH VU PORTF20135,000 15805,000805,000
393/28/2024044-07FFAU123289440HCEDEPOT3NAM HAI DINH VU PORTE40135,000 221,100,0001,100,000
403/28/2024044-07TCNU233984840HCEDEPOT3NAM HAI DINH VU PORTE40135,000 231,135,0001,135,000
413/28/2024044-07FBLU018367140HCEDEPOT3NAM HAI DINH VU PORTE40135,000 241,170,0001,170,000
423/28/2024044-07TEMU863496440HCEDEPOT4NAM HAI DINH VU PORTE40135,000 251,205,0001,205,000
433/29/2024140-53TGBU704725840HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 16840,000840,000
443/29/2024140-53TEMU616242640HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 17875,000875,000
453/29/2024140-53FFAU430097140HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 18910,000910,000
463/29/2024140-53SITU267863220GPFDEPOT2DINH VU PORTF20135,000 19945,000945,000
473/29/2024140-53SITU908113040HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 20980,000980,000
483/29/2024140-53TCNU473364040HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 211,015,0001,015,000
493/29/2024140-53CAAU630448440HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 221,050,0001,050,000
503/29/2024140-53TLLU284998720GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 22.51,067,5001,067,500
513/29/2024140-53BEAU290333220GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 231,085,0001,085,000
523/29/2024140-53DFSU167668920GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 23.51,102,5001,102,500
533/29/2024140-53DFSU167601420GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 241,120,0001,120,000
543/29/2024140-53SZLU206146120RFEDEPOT3CHUA VE PORTE200.542,500 24.51,162,5001,162,500
553/29/2024140-53SZLU202221220RFEDEPOT3CHUA VE PORTE200.542,500 251,205,0001,205,000
563/29/2024044-07FBIU750381220RFEDEPOT3HAI AN PORTE200.532,500 25.51,237,5001,237,500
573/29/2024044-07FBIU750366420RFEDEPOT3HAI AN PORTE200.532,500 261,270,0001,270,000
583/29/2024140-53BEAU258558720GPFDEPOT2TAN VU PORTF20135,000 261,240,0001,240,000
593/29/2024140-53SEGU361904520GPFDEPOT2TAN VU PORTF20135,000 271,275,0001,275,000
603/29/2024044-07TCKU716309040HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 271,305,0001,305,000
613/29/2024140-53BMOU650548140HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 281,310,0001,310,000
623/29/2024044-07TCKU669859040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 281,340,0001,340,000
633/29/2024044-07FFAU132476940HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 291,375,0001,375,000
643/29/2024140-53GAOU600347740HCEDEPOT4TAN VU PORTE40135,000 291,345,0001,345,000
653/29/2024044-07CKLU410929640HCEDEPOT4TAN VU PORTE40135,000 301,410,0001,410,000
663/30/2024044-07CAIU928590340HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 311,445,0001,445,000
673/30/2024140-53TEMU852427340HCFDEPOT2TAN VU PORTF40135,000 301,380,0001,380,000
683/30/2024044-07FFAU110107140HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 321,480,0001,480,000
693/30/2024044-07FBLU019430040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 331,515,0001,515,000
703/30/2024044-07TLLU411787740HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 341,550,0001,550,000
713/30/2024140-53TEMU669945740HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 311,415,0001,415,000
723/30/2024044-07UETU271063620GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 34.51,567,5001,567,500
733/30/2024044-07SITU282799420GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 351,585,0001,585,000
743/30/2024140-53SITU277945320GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 31.51,432,5001,432,500
753/30/2024140-53BEAU290933020GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 321,450,0001,450,000
763/30/2024044-07SEGU255356020GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 35.51,602,5001,602,500
773/30/2024044-07BEAU270885020GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 361,620,0001,620,000
783/30/2024140-53TXGU673772940HCFDEPOT2TAN VU PORTF40135,000 331,485,0001,485,000
793/30/2024044-07SEKU549836940HCFDEPOT2TAN VU PORTF40135,000 371,655,0001,655,000
803/31/2024140-53TRHU634782440HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 341,520,0001,520,000
813/31/2024140-53UETU568403740HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 351,555,0001,555,000
823/31/2024140-53SITU912408340HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 361,590,0001,590,000
833/31/2024140-53TGCU018517720GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 36.51,607,5001,607,500
843/31/2024140-53DFSU142921020GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 371,625,0001,625,000
853/31/2024140-53MIOU241049820GPEDEPOT4CHUA VE PORTE200.542,500 37.51,667,5001,667,500
863/31/2024140-53MIOU247420820GPEDEPOT4CHUA VE PORTE200.542,500 381,710,0001,710,000
873/31/2024140-53MIOU273068120GPEDEPOT4CHUA VE PORTE200.542,500 38.51,752,5001,752,500
883/31/2024140-53MIOU299898820GPEDEPOT4CHUA VE PORTE200.542,500 391,795,0001,795,000
893/31/2024140-53SEGU345224020GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 39.51,812,5001,812,500
903/31/2024140-53SITU271029320GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 401,830,0001,830,000
913/31/2024140-53MIOU236839820GPEDEPOT4CHUA VE PORTE200.542,500 40.51,872,5001,872,500
923/31/2024140-53SLLU207450120GPEDEPOT4CHUA VE PORTE200.542,500 411,915,0001,915,000
933/31/2024140-53CICU371211320GPEDEPOT4CHUA VE PORTE200.542,500 41.51,957,5001,957,500
943/31/2024140-53SLLU228776520GPEDEPOT3CHUA VE PORTE200.542,500 422,000,0002,000,000
953/31/2024140-53UETU571574040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 432,035,0002,035,000
963/31/2024140-53SITU906167940HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 442,070,0002,070,000
973/31/2024140-53UETU568261040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 452,105,0002,105,000
983/31/2024140-53TRHU698761040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 462,140,0002,140,000
993/31/2024140-53OOLU616366140HREDEPOT3HAI AN PORTE40165,000 472,205,0002,205,000
1003/31/2024140-53FTAU186147220GPFDEPOT2TAN VU PORTF20135,000 482,240,0002,240,000
1013/31/2024140-53BEAU273992820GPFDEPOT2TAN VU PORTF20135,000 492,275,0002,275,000
1024/1/2024140-53BEAU266391020GPFDEPOT2TAN VU PORTF20135,000 502,310,0002,310,000
1034/1/2024140-53BEAU258945320GPFDEPOT2TAN VU PORTF20135,000 512,345,0002,345,000
1044/1/2024140-53TLLU313069020GPEDEPOT4NAM HAI LE CHAN PORTE200.552,500 51.52,397,5002,397,500
1054/1/2024140-53SEGU350088420GPEDEPOT4NAM HAI LE CHAN PORTE200.552,500 522,450,0002,450,000
1064/1/2024140-53TGBU705638940HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 532,485,0002,485,000
1074/1/2024140-53PCLU216980120GPEDEPOT4TAN VU PORTE200.517,500 53.52,502,5002,502,500
1084/1/2024140-53PCLU260150920GPEDEPOT4TAN VU PORTE200.517,500 542,520,0002,520,000
1094/1/2024140-53SITU278128120GPEDEPOT4NAM HAI LE CHAN PORTE200.552,500 54.52,572,5002,572,500
1104/1/2024140-53TRHU382855420GPEDEPOT4NAM HAI LE CHAN PORTE200.552,500 552,625,0002,625,000
1114/1/2024140-53BMOU684108540HCEDEPOT3NAM HAI LE CHAN PORTE401105,000 562,730,0002,730,000
1124/1/2024140-53FCIU664096220GPFDEPOT2DINH VU PORTF20135,000 572,765,0002,765,000
1134/2/2024044-07SITU282904520GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 37.51,672,5001,672,500
1144/2/2024044-07SLSU207643320GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 381,690,0001,690,000
1154/2/2024044-07BMOU650920840HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 391,725,0001,725,000
1164/2/2024044-07FFAU116443940HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 401,760,0001,760,000
1174/2/2024044-07TGBU782606840HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 411,795,0001,795,000
1184/2/2024044-07SITU908323540HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 421,830,0001,830,000
1194/2/2024044-07CAAU630092040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 431,865,0001,865,000
1204/2/2024044-07TCKU715976240HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 441,900,0001,900,000
1214/2/2024044-07TCNU233567340HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 451,935,0001,935,000
1224/2/2024044-07TCKU736672840HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 461,970,0001,970,000
1234/2/2024044-07FFAU431811640HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 472,005,0002,005,000
1244/2/2024044-07BMOU650676540HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 482,040,0002,040,000
1254/2/2024044-07SITU905420040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 492,075,0002,075,000
1264/2/2024044-07SITU906324440HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 502,110,0002,110,000
1274/2/2024044-07BEAU647455540HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 512,145,0002,145,000
1284/2/2024044-07BMOU686321140HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 522,180,0002,180,000
1294/2/2024044-07TGBU667028440HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 532,215,0002,215,000
1304/2/2024044-07HLHU830158440HCFDEPOT2TAN VU PORTF40135,000 542,250,0002,250,000
1314/2/2024140-53PCLU205579520GPFDEPOT2VIPGREEN PORTF20135,000 582,800,0002,800,000
1324/2/2024140-53SEGU230563020GPFDEPOT2VIPGREEN PORTF20135,000 592,835,0002,835,000
1334/2/2024140-53DFSU167933220GPEDEPOT5NAM HAI LE CHAN PORTE200.552,500 59.52,887,5002,887,500
1344/2/2024140-53TEMU374192820GPEDEPOT5NAM HAI LE CHAN PORTE200.552,500 602,940,0002,940,000
1354/2/2024044-07TLLU202750020GPEDEPOT4NAM HAI LE CHAN PORTE200.552,500 54.52,302,5002,302,500
1364/2/2024044-07SITU275337720GPEDEPOT4NAM HAI LE CHAN PORTE200.552,500 552,355,0002,355,000
1374/2/2024140-53SITU272177020GPEDEPOT4NAM HAI LE CHAN PORTE200.552,500 60.52,992,5002,992,500
1384/2/2024140-53SITU272975020GPEDEPOT4NAM HAI LE CHAN PORTE200.552,500 613,045,0003,045,000
1394/2/2024044-07FFAU117779740HCEDEPOT3NAM HAI LE CHAN PORTE401105,000 562,460,0002,460,000
1404/2/2024140-53SITU907204040HCEDEPOT3NAM HAI LE CHAN PORTE401105,000 623,150,0003,150,000
1414/2/2024140-53SRMU240136340HCEDEPOT3NAM HAI LE CHAN PORTE401105,000 633,255,0003,255,000
1424/2/2024044-07TCKU716725940HCEDEPOT3NAM HAI LE CHAN PORTE401105,000 572,565,0002,565,000
1434/2/2024140-53BMOU649008340HCEDEPOT3NAM HAI LE CHAN PORTE401105,000 643,360,0003,360,000
1444/2/2024044-07BMOU651495040HCEDEPOT3NAM HAI LE CHAN PORTE401105,000 582,670,0002,670,000
1454/2/2024140-53TCNU446676040HCFDEPOT2TAN VU PORTF40135,000 653,395,0003,395,000
1464/2/2024140-53CAAU519052040HCFDEPOT2TAN VU PORTF40135,000 663,430,0003,430,000
1474/2/2024140-53UETU409074540GPFDEPOT2TAN VU PORTF40135,000 673,465,0003,465,000
1484/3/2024140-53HDMU550102840HREDEPOT3NAM DINH VU PORTE40185,000 683,550,0003,550,000
1494/3/2024140-53MWRU696284240HREDEPOT3NAM DINH VU PORTE40185,000 693,635,0003,635,000
1504/3/2024140-53CGHU501470740HREDEPOT3NAM DINH VU PORTE40185,000 703,720,0003,720,000
1514/3/2024140-53SITU277935020GPFDEPOT2DINH VU PORTF20135,000 713,755,0003,755,000
1524/3/2024044-07SITU282111020GPFDEPOT2DINH VU PORTF20135,000 592,705,0002,705,000
1534/3/2024140-53TGBU771994340HCFDEPOT2TAN CANG 189 PORTF40135,000 723,790,0003,790,000
1544/3/2024044-07TRHU864814940HCFDEPOT2TAN CANG 189 PORTF40135,000 602,740,0002,740,000
1554/3/2024044-07SEGU667403040HCFDEPOT2TAN CANG 189 PORTF40135,000 612,775,0002,775,000
1564/3/2024140-53TCKU667212740HCFDEPOT2TAN CANG 189 PORTF40135,000 733,825,0003,825,000
1574/3/2024044-07BEAU479699540HCFDEPOT2GREEN PORTF40185,000 622,860,0002,860,000
1584/3/2024140-53FFAU547820640HCFDEPOT2GREEN PORTF40185,000 743,910,0003,910,000
1594/3/2024044-07TGBU703771140HCFDEPOT2TAN CANG 189 PORTF40135,000 632,895,0002,895,000
1604/3/2024044-07BMOU317251440GPFDEPOT2TAN CANG 189 PORTF40135,000 642,930,0002,930,000
1614/3/2024140-53SITU903568540HCEDEPOT3TAN CANG 189 PORTE40155,000 753,965,0003,965,000
1624/3/2024140-53SITU906457540HCEDEPOT3TAN CANG 189 PORTE40155,000 764,020,0004,020,000
1634/3/2024140-53SITU906239840HCEDEPOT3TAN CANG 189 PORTE40155,000 774,075,0004,075,000
1644/3/2024044-07TCNU337475640HCEDEPOT3TAN CANG 189 PORTE40155,000 652,985,0002,985,000
1654/3/2024140-53TCKU737235640HCEDEPOT3TAN CANG 189 PORTE40155,000 784,130,0004,130,000
1664/3/2024044-07SITU904395240HCEDEPOT3TAN CANG 189 PORTE40155,000 663,040,0003,040,000
1674/3/2024044-07TGBU705303440HCEDEPOT3TAN CANG 189 PORTE40155,000 673,095,0003,095,000
1684/3/2024140-53CAIU792427140HCEDEPOT3TAN CANG 189 PORTE40155,000 794,185,0004,185,000
1694/3/2024140-53TRHU528524540HCFDEPOT2TAN CANG 189 PORTF40135,000 804,220,0004,220,000
1704/3/2024044-07TCKU736211040HCFDEPOT2TAN CANG 189 PORTF40135,000 683,130,0003,130,000
1714/3/2024140-53BMOU652237040HCFDEPOT2HAI AN PORTF40165,000 814,285,0004,285,000
1724/3/2024044-07BMOU685474040HCFDEPOT2TAN CANG 189 PORTF40135,000 693,165,0003,165,000
1734/3/2024044-07UETU577477940HCEDEPOT3TAN CANG 189 PORTE40155,000 703,220,0003,220,000
1744/3/2024140-53TRHU669310740HCEDEPOT3TAN CANG 189 PORTE40155,000 824,340,0004,340,000
1754/3/2024044-07UETU601706540HCEDEPOT4TAN CANG 189 PORTE40155,000 713,275,0003,275,000
1764/3/2024140-53TRHU864434940HCEDEPOT4TAN CANG 189 PORTE40155,000 834,395,0004,395,000
1774/3/2024044-07GAOU682575640HCEDEPOT4TAN CANG 189 PORTE40155,000 723,330,0003,330,000
1784/3/2024140-53GAOU682895040HCEDEPOT4TAN CANG 189 PORTE40155,000 844,450,0004,450,000
1794/3/2024044-07TRHU407451040HCFDEPOT2TAN CANG 189 PORTF40135,000 733,365,0003,365,000
1804/3/2024044-07SITU271965020GPFDEPOT2DINH VU PORTF20135,000 743,400,0003,400,000
1814/3/2024044-07GAOU600868040HCFDEPOT2HAI AN PORTF40165,000 753,465,0003,465,000
1824/4/2024140-53SEGU667994240HCEDEPOT4TAN CANG 189 PORTE40155,000 854,505,0004,505,000
1834/4/2024044-07BMOU649098840HCEDEPOT4TAN CANG 189 PORTE40155,000 763,520,0003,520,000
1844/4/2024140-53FFAU115377440HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 864,540,0004,540,000
1854/4/2024140-53SITU909710040HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 874,575,0004,575,000
1864/4/2024044-07SITU907894340HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 773,555,0003,555,000
1874/4/2024140-53SLSU803189040HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 884,610,0004,610,000
1884/4/2024044-07FFAU430319040HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 783,590,0003,590,000
1894/4/2024140-53BMOU648304240HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 894,645,0004,645,000
1904/4/2024044-07TLLU412461840HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 793,625,0003,625,000
1914/4/2024044-07BMOU684828540HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 803,660,0003,660,000
1924/4/2024140-53TCNU196280640HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 904,680,0004,680,000
1934/4/2024044-07TLLU411534440HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 813,695,0003,695,000
1944/4/2024140-53TRHU578851140HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 914,715,0004,715,000
1954/4/2024044-07FBLU019321640HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 823,730,0003,730,000
1964/4/2024140-53TLLU411678340HCEDEPOT4TAN CANG 189 PORTE40155,000 924,770,0004,770,000
1974/4/2024044-07TCNU233007540HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 833,765,0003,765,000
1984/4/2024044-07TCNU358707340HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 843,800,0003,800,000
1994/4/2024140-53FFAU116923540HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 934,805,0004,805,000
2004/4/2024044-07SITU913594040HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 853,835,0003,835,000
2014/4/2024140-53TLLU853712140HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 944,840,0004,840,000
2024/4/2024044-07BEAU641760040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 863,870,0003,870,000
2034/4/2024140-53SITU908444240HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 954,875,0004,875,000
2044/4/2024044-07UETU530742940HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 873,905,0003,905,000
2054/5/2024140-53TLLU421712040HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 964,910,0004,910,000
2064/5/2024140-53SEGU667912040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 974,945,0004,945,000
2074/5/2024140-53UETU577372540HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 984,980,0004,980,000
2084/5/2024140-53TRHU669324140HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 995,015,0005,015,000
2094/6/2024140-53BEAU288888120GPEDEPOT4NAM HAI LE CHAN PORTE200.552,500 99.55,067,5005,067,500
2104/6/2024140-53TGBU271756820GPEDEPOT4NAM HAI LE CHAN PORTE200.552,500 1005,120,0005,120,000
2114/6/2024140-53BEAU434748540HCEDEPOT3NAM HAI LE CHAN PORTE401105,000 1015,225,0005,225,000
2124/6/2024140-53UETU542617740HCEDEPOT3NAM HAI LE CHAN PORTE401105,000 1025,330,0005,330,000
2134/6/2024140-53SITU913376340HCEDEPOT3NAM HAI LE CHAN PORTE401105,000 1035,435,0005,435,000
2144/6/2024140-53DRYU312212920GPFDEPOT2GREEN PORTF20160,000 1045,495,0005,495,000
2154/6/2024140-53TEMU032596920GPFDEPOT2GREEN PORTF20160,000 1055,555,0005,555,000
2164/6/2024140-53TEMU592800820GPFDEPOT2DINH VU PORTF20135,000 1065,590,0005,590,000
2174/6/2024140-53SEGU467549140HCFDEPOT2GREEN PORTF40185,000 1075,675,0005,675,000
2184/6/2024140-53BMOU682344040HCFDEPOT2GREEN PORTF40185,000 1085,760,0005,760,000
2194/6/2024140-53SKHU981521940HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1095,795,0005,795,000
2204/6/2024140-53TLLU855031340HCFDEPOT2TAN CANG 189 PORTF40135,000 1105,830,0005,830,000
2214/8/2024140-53SEGU345630720GPFDEPOT2DINH VU PORTF20135,000 1115,865,0005,865,000
2224/8/2024044-07BEAU435281440HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 883,940,0003,940,000
2234/8/2024140-53TRHU635105940HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1125,900,0005,900,000
2244/8/2024140-53SITU914390440HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1135,935,0005,935,000
2254/8/2024140-53FBLU002530040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1145,970,0005,970,000
2264/8/2024044-07FFAU116269440HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 893,975,0003,975,000
2274/8/2024140-53TCKU711828040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1156,005,0006,005,000
2284/8/2024044-07TBJU754873240HCEDEPOT5DINH VU PORTE40135,000 904,010,0004,010,000
2294/8/2024140-53FFAU117754440HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1166,040,0006,040,000
2304/8/2024044-07BEAU453529240HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 914,045,0004,045,000
2314/9/2024140-53TGBU703987040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1176,075,0006,075,000
2324/9/2024140-53SITU913306440HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1186,110,0006,110,000
2334/9/2024140-53TLLU855471040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1196,145,0006,145,000
2344/9/2024044-07FBLU019251840HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 924,080,0004,080,000
2354/9/2024140-53SITU279336420GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 119.56,162,5006,162,500
2364/9/2024140-53SITU277931920GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 1206,180,0006,180,000
2374/9/2024044-07SITU911671940HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 934,115,0004,115,000
2384/9/2024140-53TGBU722352640HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1216,215,0006,215,000
2394/9/2024044-07UETU587687340HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 944,150,0004,150,000
2404/9/2024140-53TBJU764409040HCEDEPOT5DINH VU PORTE40135,000 1226,250,0006,250,000
2414/9/2024044-07TCLU496953540HCEDEPOT5DINH VU PORTE40135,000 954,185,0004,185,000
2424/9/2024140-53CICU842395740HCEDEPOT5DINH VU PORTE40135,000 1236,285,0006,285,000
2434/9/2024044-07TCNU389761240HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 964,220,0004,220,000
2444/9/2024044-07GAOU682725540HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 974,255,0004,255,000
2454/9/2024044-07FFAU113662740HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 984,290,0004,290,000
2464/9/2024044-07TRHU669426940HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 994,325,0004,325,000
2474/9/2024140-53TRHU578884640HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1246,320,0006,320,000
2484/9/2024140-53TRHU242772620GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 124.56,337,5006,337,500
2494/9/2024140-53UETU240166320GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1256,355,0006,355,000
2504/9/2024044-07MAGU240063320GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 99.54,342,5004,342,500
2514/9/2024044-07MAGU235789820GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1004,360,0004,360,000
2524/9/2024140-53DFSU143002020GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 125.56,372,5006,372,500
2534/9/2024140-53TEMU564343220GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1266,390,0006,390,000
2544/9/2024044-07TEMU575992620GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 100.54,377,5004,377,500
2554/9/2024044-07GLDU991033720GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1014,395,0004,395,000
2564/9/2024140-53SITU283266620GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 126.56,407,5006,407,500
2574/9/2024140-53TEMU439030320GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 1276,425,0006,425,000
2584/9/2024044-07TCLU367680420GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 101.54,412,5004,412,500
2594/9/2024044-07UETU239758420GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1024,430,0004,430,000
2604/9/2024140-53TEMU465187620GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 127.56,442,5006,442,500
2614/9/2024140-53DFSU116409120GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1286,460,0006,460,000
2624/9/2024140-53SITU910822540HCFDEPOT4DINH VU PORTF40135,000 1296,495,0006,495,000
2634/9/2024044-07TGBU256416020GPFDEPOT4DINH VU PORTF20135,000 1034,465,0004,465,000
2644/9/2024044-07TRHU381046820GPFDEPOT4DINH VU PORTF20135,000 1044,500,0004,500,000
2654/9/2024140-53UETU270392020GPFDEPOT4DINH VU PORTF20135,000 1306,530,0006,530,000
2664/9/2024140-53TLLU202853320GPFDEPOT4DINH VU PORTF20135,000 1316,565,0006,565,000
2674/9/2024140-53TEMU296813620GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 131.56,582,5006,582,500
2684/9/2024140-53FTAU124161420GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 1326,600,0006,600,000
2694/9/2024044-07SITU268872820GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 104.54,517,5004,517,500
2704/9/2024044-07TLLU350253920GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 1054,535,0004,535,000
2714/9/2024140-53SEGU346391820GPFDEPOT2DINH VU PORTF20135,000 1336,635,0006,635,000
2724/9/2024044-07TLLU475567640HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1064,570,0004,570,000
2734/9/2024140-53CAIU656326120GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 133.56,652,5006,652,500
2744/9/2024140-53TEMU334635320GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1346,670,0006,670,000
2754/9/2024044-07SITU910000840HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1074,605,0004,605,000
2764/9/2024044-07FFAU430100540HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1084,640,0004,640,000
2774/9/2024140-53TGBU707508040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1356,705,0006,705,000
2784/9/2024044-07TRHU221082820GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 108.54,657,5004,657,500
2794/9/2024044-07TGCU018071920GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1094,675,0004,675,000
2804/9/2024140-53TEMU224167720GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 135.56,722,5006,722,500
2814/9/2024140-53MAGU238808120GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1366,740,0006,740,000
2824/9/2024044-07TEMU320963820GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 109.54,692,5004,692,500
2834/9/2024044-07TEMU580392620GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1104,710,0004,710,000
2844/9/2024140-53UETU281020820GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 136.56,757,5006,757,500
2854/9/2024140-53OCBU203416920GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1376,775,0006,775,000
2864/9/2024044-07SITU256255520GPEDEPOT3DINH VU PORTE200.517,500 110.54,727,5004,727,500
2874/9/2024044-07UETU284243720GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1114,745,0004,745,000
2884/10/2024044-07CXDU223508945HCEDEPOT3DINH VU PORTE45135,000 1124,780,0004,780,000
2894/10/2024140-53CAIU586937045HCEDEPOT3DINH VU PORTE45135,000 1386,810,0006,810,000
2904/10/2024140-53SMCU690377440HREDEPOT3HAI AN PORTE40165,000 1396,875,0006,875,000
2914/10/2024044-07TDRU792467840HREDEPOT3HAI AN PORTE40165,000 1134,845,0004,845,000
2924/10/2024140-53EGHU501383140HREDEPOT3HAI AN PORTE40165,000 1406,940,0006,940,000
2934/10/2024044-07KCPU567992840HREDEPOT3HAI AN PORTE40165,000 1144,910,0004,910,000
2944/11/2024140-53CKLU305866120GPFDEPOT2TAN VU PORTF20135,000 1416,975,0006,975,000
2954/11/2024140-53DRYU312986420GPFDEPOT2TAN VU PORTF20135,000 1427,010,0007,010,000
2964/11/2024044-07PCLU205183020GPEDEPOT4TAN VU PORTE200.517,500 114.54,927,5004,927,500
2974/11/2024044-07PCLU204688020GPEDEPOT4TAN VU PORTE200.517,500 1154,945,0004,945,000
2984/11/2024140-53SEGU231491020GPEDEPOT4TAN VU PORTE200.517,500 142.57,027,5007,027,500
2994/11/2024140-53PCLU219458020GPEDEPOT4TAN VU PORTE200.517,500 1437,045,0007,045,000
3004/11/2024044-07PCLU205511520GPEDEPOT4TAN VU PORTE200.517,500 115.54,962,5004,962,500
3014/11/2024044-07SEGU231197320GPEDEPOT4TAN VU PORTE200.517,500 1164,980,0004,980,000
3024/11/2024140-53FFAU548164240HCEDEPOT4TAN VU PORTE40135,000 1447,080,0007,080,000
3034/11/2024044-07BMOU682288740HCEDEPOT4TAN VU PORTE40135,000 1175,015,0005,015,000
3044/11/2024044-07BEAU626626940HCEDEPOT4TAN VU PORTE40135,000 1185,050,0005,050,000
3054/11/2024140-53BMOU682631040HCEDEPOT4TAN VU PORTE40135,000 1457,115,0007,115,000
3064/12/2024140-53SITU909658840HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1467,150,0007,150,000
3074/12/2024044-07BMOU646130040HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1195,085,0005,085,000
3084/12/2024044-07FFAU548113340HCEDEPOT4TAN VU PORTE40135,000 1205,120,0005,120,000
3094/12/2024140-53TEMU852211540HCEDEPOT4TAN VU PORTE40135,000 1477,185,0007,185,000
3104/12/2024044-07TGBU705101040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1215,155,0005,155,000
3114/12/2024140-53SLLU283247420GPEDEPOT4CHUA VE PORTE200.542,500 147.57,227,5007,227,500
3124/12/2024140-53MIOU249846820GPEDEPOT4CHUA VE PORTE200.542,500 1487,270,0007,270,000
3134/12/2024044-07BMOU651123140HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1225,190,0005,190,000
3144/12/2024044-07CAAU630473540HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1235,225,0005,225,000
3154/12/2024140-53FFAU131563840HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1497,305,0007,305,000
3164/12/2024044-07FFAU165150340HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1245,260,0005,260,000
3174/12/2024140-53SITU907628340HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1507,340,0007,340,000
3184/12/2024044-07TRHU634739940HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1255,295,0005,295,000
3194/12/2024140-53BMOU685900040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1517,375,0007,375,000
3204/12/2024044-07CAIU882444640HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1265,330,0005,330,000
3214/12/2024044-07TGBU703906240HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1275,365,0005,365,000
3224/12/2024044-07TCKU716046540HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1285,400,0005,400,000
3234/12/2024140-53SEGU406004940HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1527,410,0007,410,000
3244/13/2024140-53HLHU834882740HCFDEPOT2TAN VU PORTF40135,000 1537,445,0007,445,000
3254/13/2024140-53SITU907670340HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1547,480,0007,480,000
3264/13/2024140-53TCNU368810340HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1557,515,0007,515,000
3274/13/2024140-53TCKU711563540HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1567,550,0007,550,000
3284/13/2024140-53GVTU403791040GPFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1577,585,0007,585,000
3294/13/2024140-53TLLU458246240HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1587,620,0007,620,000
3304/13/2024140-53UETU571828740HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1597,655,0007,655,000
3314/13/2024140-53BEAU434967840HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1607,690,0007,690,000
3324/13/2024140-53FBLU018360340HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1617,725,0007,725,000
3334/13/2024140-53TBJU737012640HCEDEPOT5DINH VU PORTE40135,000 1627,760,0007,760,000
3344/13/2024140-53TBJU762855040HCEDEPOT5DINH VU PORTE40135,000 1637,795,0007,795,000
3354/13/2024140-53RFCU507227240HCEDEPOT5DINH VU PORTE40135,000 1647,830,0007,830,000
3364/13/2024140-53TBJU768078040HCEDEPOT5DINH VU PORTE40135,000 1657,865,0007,865,000
3374/13/2024140-53TBJU735785040HCEDEPOT5DINH VU PORTE40135,000 1667,900,0007,900,000
3384/13/2024140-53DFSU167334020GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 166.57,917,5007,917,500
3394/13/2024140-53TEMU490235420GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1677,935,0007,935,000
3404/13/2024140-53SEGU205464320GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 167.57,952,5007,952,500
3414/13/2024140-53DFSU143019120GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1687,970,0007,970,000
3424/13/2024140-53DFSU150239420GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 168.57,987,5007,987,500
3434/13/2024140-53DFSU183886120GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1698,005,0008,005,000
3444/13/2024140-53TCKU711667340HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1708,040,0008,040,000
3454/13/2024140-53BMOU651520040HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1718,075,0008,075,000
3464/13/2024140-53TRHU698536740HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1728,110,0008,110,000
3474/14/2024140-53SEGU147448820GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 172.58,127,5008,127,500
3484/14/2024140-53TCKU214148320GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 1738,145,0008,145,000
3494/14/2024140-53FFAU116194940HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1748,180,0008,180,000
3504/14/2024140-53SITU904841940HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1758,215,0008,215,000
3514/14/2024140-53UETU577327940HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1768,250,0008,250,000
3524/14/2024140-53TCKU772190440HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1778,285,0008,285,000
3534/14/2024140-53TRHU473780240HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1788,320,0008,320,000
3544/14/2024140-53TRHU864631540HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1798,355,0008,355,000
3554/14/2024140-53BMOU685116540HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1808,390,0008,390,000
3564/14/2024140-53SITU909089340HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1818,425,0008,425,000
3574/15/2024044-07UETU601082040HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1295,435,0005,435,000
3584/15/2024044-07UETU582917240HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1305,470,0005,470,000
3594/15/2024044-07TCKU716485640HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1315,505,0005,505,000
3604/15/2024044-07SEGU684614540HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1325,540,0005,540,000
3614/15/2024044-07TCKU711584640HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1335,575,0005,575,000
3624/15/2024044-07TEMU575899820GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 133.55,592,5005,592,500
3634/15/2024044-07TGCU019157020GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1345,610,0005,610,000
3644/15/2024044-07FFAU165489040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1355,645,0005,645,000
3654/15/2024044-07BMOU649848540HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1365,680,0005,680,000
3664/15/2024044-07TEMU348652420GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 136.55,697,5005,697,500
3674/15/2024044-07TCLU388450020GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1375,715,0005,715,000
3684/15/2024044-07SITU904153840HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1385,750,0005,750,000
3694/15/2024044-07TRHU810964040HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1395,785,0005,785,000
3704/15/2024044-07UETU542499740HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1405,820,0005,820,000
3714/15/2024044-07TRHU562801040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1415,855,0005,855,000
3724/15/2024044-07TRHU864705540HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1425,890,0005,890,000
3734/17/2024140-53UETU581639140HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1828,460,0008,460,000
3744/17/2024140-53FFAU132220040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1838,495,0008,495,000
3754/17/2024140-53TRHU697267340HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1848,530,0008,530,000
3764/17/2024044-07TGBU704478940HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1435,925,0005,925,000
3774/17/2024044-07FFAU112603840HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1445,960,0005,960,000
3784/17/2024140-53TCNU196141440HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1858,565,0008,565,000
3794/17/2024044-07FBLU019295040HCFDEPOT2TAN CANG 189 PORTF40135,000 1455,995,0005,995,000
3804/17/2024044-07BMOU649350240HCFDEPOT2TAN CANG 189 PORTF40135,000 1466,030,0006,030,000
3814/17/2024140-53TEMU032081720GPFDEPOT2HAI AN PORTF20165,000 1868,630,0008,630,000
3824/17/2024044-07TCKU669877540HCFDEPOT2TAN CANG 189 PORTF40135,000 1476,065,0006,065,000
3834/17/2024140-53SEGU362849520GPFDEPOT2HAI AN PORTF20165,000 1878,695,0008,695,000
3844/17/2024044-07TEMU031646320GPFDEPOT2HAI AN PORTF20165,000 1486,130,0006,130,000
3854/17/2024044-07MWLU217135020GPFDEPOT2HAI AN PORTF20165,000 1496,195,0006,195,000
3864/17/2024140-53UETU571569440HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1888,730,0008,730,000
3874/17/2024044-07BEAU642200040HCEDEPOT3TAN CANG 189 PORTE40155,000 1506,250,0006,250,000
3884/17/2024140-53SEGU666873740HCEDEPOT3TAN CANG 189 PORTE40155,000 1898,785,0008,785,000
3894/17/2024044-07CAAU631001840HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 1516,285,0006,285,000
3904/17/2024044-07SITU907447040HCFDEPOT2TAN CANG 189 PORTF40135,000 1526,320,0006,320,000
3914/17/2024140-53SEGU696663940HCFDEPOT2HAI AN PORTF40165,000 1908,850,0008,850,000
3924/17/2024044-07TGBU703575040HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1536,355,0006,355,000
3934/17/2024044-07UETU523814340HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1546,390,0006,390,000
3944/17/2024140-53UETU543131640HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1918,885,0008,885,000
3954/17/2024044-07SEGU641062940HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1556,425,0006,425,000
3964/17/2024140-53BEAU642354240HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1928,920,0008,920,000
3974/17/2024044-07TLLU461525240HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1566,460,0006,460,000
3984/17/2024140-53TCNU217464540HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1938,955,0008,955,000
3994/17/2024140-53TCKU729594340HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1948,990,0008,990,000
4004/17/2024044-07FFAU113873840HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1576,495,0006,495,000
4014/19/2024044-07TEMU357316720GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 157.56,512,5006,512,500
4024/19/2024044-07RFCU225584020GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1586,530,0006,530,000
4034/19/2024044-07TRHU247349120GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 158.56,547,5006,547,500
4044/19/2024044-07SEGU205592720GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1596,565,0006,565,000
4054/19/2024044-07TRHU262065320GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 159.56,582,5006,582,500
4064/19/2024044-07SEGU133537420GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1606,600,0006,600,000
4074/19/2024140-53TEMU215051420GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 194.59,007,5009,007,500
4084/19/2024140-53TRHU302022620GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1959,025,0009,025,000
4094/19/2024044-07TRHU329149120GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 160.56,617,5006,617,500
4104/19/2024044-07UETU240271520GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1616,635,0006,635,000
4114/19/2024044-07TRHU259224820GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 161.56,652,5006,652,500
4124/19/2024044-07CXDU150548820GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1626,670,0006,670,000
4134/19/2024044-07TRHU328781920GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 162.56,687,5006,687,500
4144/19/2024044-07TRHU361739820GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 1636,705,0006,705,000
4154/19/2024044-07TLLU845687920GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 163.56,722,5006,722,500
4164/19/2024044-07TGHU184142620GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 1646,740,0006,740,000
4174/19/2024044-07UETU596557040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1656,775,0006,775,000
4184/19/2024044-07TCKU737102540HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1666,810,0006,810,000
4194/19/2024140-53SITU905496240HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1969,060,0009,060,000
4204/19/2024044-07SITU904307940HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1676,845,0006,845,000
4214/19/2024140-53TGBU722773240HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1979,095,0009,095,000
4224/19/2024044-07SITU905365240HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1686,880,0006,880,000
4234/19/2024140-53FFAU113897540HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1989,130,0009,130,000
4244/19/2024044-07TRHU540777040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1696,915,0006,915,000
4254/19/2024140-53TEMU742247240HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1999,165,0009,165,000
4264/19/2024044-07FFAU132475340HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1706,950,0006,950,000
4274/19/2024140-53UETU577493240HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 2009,200,0009,200,000
4284/19/2024044-07TRHU840958740HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1716,985,0006,985,000
4294/19/2024140-53TCKU665075040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 2019,235,00010,0009,245,000
4304/19/2024044-07TCKU716287440HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1727,020,0007,020,000
4314/19/2024140-53SITU911084040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 2029,270,00010,0009,290,000
4324/20/2024140-53SEGU981243140HREDEPOT3TAN CANG 128 PORTE40185,000 2039,355,00010,0009,385,000
4334/20/2024140-53OTPU655096240HREDEPOT3TAN CANG 128 PORTE40185,000 2049,440,00010,0009,480,000
4344/20/2024140-53SEGU981131140HREDEPOT3TAN CANG 128 PORTE40185,000 2059,525,00010,0009,575,000
4354/20/2024140-53DFSU168262920GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 205.59,542,50010,0009,602,500
4364/20/2024140-53TGCU019185820GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 2069,560,00010,0009,630,000
4374/20/2024140-53TGCU008621420GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 206.59,577,50010,0009,657,500
4384/20/2024140-53SEGU150807920GPEDEPOT4DINH VU PORTE200.517,500 2079,595,00010,0009,685,000
4394/20/2024140-53SEGU668801340HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 2089,630,00010,0009,730,000
4404/20/2024140-53SITU905166540HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 2099,665,00010,0009,775,000
4414/20/2024140-53TRHU544111640HCFDEPOT2DINH VU PORTF40135,000 2109,700,00010,0009,820,000
4424/20/2024140-53BMOU317322840GPFDEPOT2TAN CANG 189 PORTF40135,000 2119,735,00010,0009,865,000
4434/20/2024140-53BEAU971335540HREDEPOT3CHUA VE PORTE40185,000 2129,820,00010,0009,960,000
4444/20/2024140-53SEGU987714020RFEDEPOT3CHUA VE PORTE200.542,500 212.59,862,50010,00010,012,500
4454/20/2024140-53SITU665470520RFEDEPOT3CHUA VE PORTE200.542,500 2139,905,00010,00010,065,000
4464/20/2024140-53SEGU989318240HREDEPOT3CHUA VE PORTE40185,000 2149,990,00010,00010,160,000
4474/22/2024140-53TEMU564275520GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 214.510,007,50010,00010,187,500
4484/22/2024140-53TEMU059816120GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 21510,025,00010,00010,215,000
4494/22/2024044-07TEMU575786220GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 172.57,037,5007,037,500
4504/22/2024044-07TEMU498426520GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 1737,055,0007,055,000
4514/22/2024140-53CRSU157046820GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 215.510,042,50010,00010,242,500
4524/22/2024140-53CXDU126667620GPEDEPOT5DINH VU PORTE200.517,500 21610,060,00010,00010,270,000
4534/22/2024140-53TGBU314839020GPEDEPOT3DINH VU PORTE200.517,500 216.510,077,50010,00010,297,500
4544/22/2024140-53SITU287297220GPEDEPOT3DINH VU PORTE200.517,500 21710,095,00010,00010,325,000
4554/22/2024044-07SEGU256267020GPEDEPOT3DINH VU PORTE200.517,500 173.57,072,5007,072,500
4564/22/2024044-07BMOU287061320GPEDEPOT3DINH VU PORTE200.517,500 1747,090,0007,090,000
4574/22/2024140-53FFAU418894340HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 21810,130,00010,00010,370,000
4584/22/2024044-07SLSU803135440HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1757,125,0007,125,000
4594/22/2024044-07SITU910004040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1767,160,0007,160,000
4604/22/2024140-53TCKU615701940HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 21910,165,00010,00010,415,000
4614/22/2024044-07SITU914883040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1777,195,0007,195,000
4624/22/2024044-07CAAU631720240HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1787,230,0007,230,000
4634/22/2024140-53BEAU446822940HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 22010,200,00010,00010,460,000
4644/22/2024044-07BMOU648259740HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1797,265,0007,265,000
4654/22/2024140-53TBJU753019040HCEDEPOT5DINH VU PORTE40135,000 22110,235,00010,00010,505,000
4664/22/2024140-53TBJU762874040HCEDEPOT5DINH VU PORTE40135,000 22210,270,00010,00010,550,000
4674/22/2024044-07SITU910423540HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1807,300,0007,300,000
4684/22/2024044-07SEGU667715340HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1817,335,0007,335,000
4694/22/2024140-53TGBU704820740HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 22310,305,00010,00010,595,000
4704/22/2024044-07CAIU878538140HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1827,370,0007,370,000
4714/23/2024044-07BMOU651759040HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 1837,405,0007,405,000
4724/23/2024140-53SEGU667712740HCEDEPOT4DINH VU PORTE40135,000 22410,340,00010,00010,640,000
4734/23/2024044-07UETU568248240HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1847,440,0007,440,000
4744/23/2024140-53OCBU501030340HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 22510,375,00010,00010,685,000
4754/23/2024044-07UETU564221640HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1857,475,0007,475,000
4764/23/2024140-53UETU577969940HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 22610,410,00010,00010,730,000
4774/23/2024044-07FFAU431429740HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1867,510,0007,510,000
4784/23/2024140-53BMOU490451740HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 22710,445,00010,00010,775,000
4794/23/2024044-07FFAU131613040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1877,545,0007,545,000
4804/24/2024044-07FFAU113743340HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1887,580,0007,580,000
4814/24/2024044-07TGHU689725940HCEDEPOT4TAN VU PORTE40135,000 1897,615,0007,615,000
4824/24/2024044-07OTPU632010540HREDEPOT3TAN VU PORTE40135,000 1907,650,0007,650,000
4834/24/2024044-07TGBU703822040HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1917,685,0007,685,000
4844/24/2024044-07FFAU113878540HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1927,720,0007,720,000
4854/24/2024044-07SEGU664982440HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1937,755,0007,755,000
4864/24/2024044-07TIIU428316140HCEDEPOT3DINH VU PORTE40135,000 1947,790,0007,790,000
4874/25/2024044-07BMOU490569040HCEDEPOT4TAN CANG 189 PORTE40155,000 1957,845,0007,845,000
4884/25/2024044-07SITU903189040HCEDEPOT3TAN CANG 189 PORTE40155,000 1967,900,0007,900,000
4894/25/2024044-07SITU915102640HCFDEPOT2TAN CANG 189 PORTF40135,000 1977,935,0007,935,000
4904/25/2024044-07TEMU645328940HCFDEPOT2TAN CANG 189 PORTF40135,000 1987,970,0007,970,000

Lên đầu trang  >>