ĐỘI XE MAK

Đội xe: Ông Trịnh Minh Tăng Tham gia ngày 27 tháng 05 năm 2020 Vốn điều lệ: 1.200.000.000 VNĐ Thông tin liên lạc: Hải Phòng Tel: 0988 001 825 Website: http://mak.vn/ Nghành nghề chính: Lái xe

Đội xe: Ông Trịnh Minh Tăng
Tham gia ngày 27 tháng 05 năm 2020
Vốn điều lệ: 1.200.000.000 VNĐ
Thông tin liên lạc: Hải Phòng
Tel: 0988 001 825
Website: http://mak.vn/
Nghành nghề chính:
Lái xe

Lên đầu trang  >>