Điều lệ ứng xử

Dựa trên các nguyên tắc được nêu dưới đây, MAK sẽ hoàn thành các trách nhiệm của công ty đối với việc tạo ra một xã hội bền vững thông qua các hoạt động khác nhau của công ty. Theo đuổi sự an toàn và chất lượng 1. Chúng tôi sẽ theo đuổi sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng bằng cách phát triển và cung cấp các...

Dựa trên các nguyên tắc được nêu dưới đây, MAK sẽ hoàn thành các trách nhiệm của công ty đối với việc tạo ra một xã hội bền vững thông qua các hoạt động khác nhau của công ty.

Theo đuổi sự an toàn và chất lượng

1. Chúng tôi sẽ theo đuổi sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng bằng cách phát triển và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hữu ích cho xã hội, an toàn và
chất lượng cao.

Ứng xử hợp lý trong công ty

2. Chúng tôi sẽ thực hiện các giao dịch của mình theo cách hợp lý, công bằng, minh bạch và tự do cạnh tranh. Chúng tôi cũng sẽ duy trì các mối quan hệ lành mạnh và thích hợp với các cơ quan chính trị và hành chính.

Truyền thông, tiết lộ và bảo vệ thông tin

3. Cùng với việc giao tiếp với nhiều bên liên quan và tiết lộ thông tin công ty một cách có trách nhiệm và công bằng, chúng tôi sẽ nỗ lực để đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau. Chúng tôi cũng sẽ dành mọi nỗ lực để bảo mật và quản lý tất cả các thông tin cá nhân, khách hàng và các thông tin khác.

Tôn trọng nhân viên

4. Trong khi tôn trọng sự đa dạng, phẩm chất cá nhân và cá tính riêng của nhân viên, chúng tôi sẽ đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và dễ chịu, đồng thời thúc đẩy việc tạo ra một nơi làm việc khuyến khích sự hài lòng trong công việc và ý thức về mục đích sống.

Trách nhiệm với môi trường

5. Vì bảo tồn môi trường tự nhiên là vấn đề được toàn nhân loại quan tâm và là điều kiện tuyệt đối cho sự tồn tại và hoạt động liên tục của bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào, chúng tôi sẽ thúc đẩy các bước tích cực đối với quản lý môi trường.

Đóng góp cho xã hội quốc tế

6. Với việc toàn cầu hóa hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp của mọi quốc gia và khu vực mà chúng tôi hoạt động, chúng tôi sẽ tôn trọng các tiêu chuẩn khác nhau và hoạt động của chúng tôi sẽ diễn ra theo cách tôn trọng văn hóa, phong tục và lợi ích của các bên liên quan. Chúng tôi sẽ nỗ lực hướng tới sự phát triển kinh tế và xã hội của từng quốc gia và khu vực mà chúng tôi hoạt động.

Giao lưu xã hội

7. Là một công dân tốt của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động đóng góp tích cực cho xã hội.

Tôn trọng Nhân quyền

8. Trong các hoạt động công ty của chúng tôi, chúng tôi sẽ tôn trọng nhân quyền và không làm gì phân biệt đối xử hoặc vi phạm các quyền này. Chúng tôi sẽ không bị kết hợp với lao động dưới tuổi hoặc lao động cưỡng bức.

Chấm dứt quan hệ với các lực lượng chống đối xã hội

9. Không có ngoại lệ, chúng tôi sẽ kiên quyết đối đầu với các nhóm hoặc tổ chức chống đối xã hội đe dọa trật tự và an toàn của xã hội dân sự.

Trách nhiệm quản lý cấp cao

10. Giám đốc điều hành cấp cao của công ty nhận ra rằng nhiệm vụ của họ là phải áp dụng Điều lệ này vào thực tiễn và dẫn đầu là cả việc áp dụng các nguyên lý của Điều lệ này vào thực tiễn trong công ty của họ và thúc đẩy Điều lệ này giữa các khách hàng của chúng tôi và các bên liên quan khác. Ngoài ra, bằng cách trưng cầu ý kiến ​​của những người trong công ty và không thường xuyên hàng ngày, họ sẽ thiết lập cấu trúc công ty hiệu quả và khuyến khích sự chú ý nghiêm ngặt đến đạo đức doanh nghiệp và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR).

Giải quyết các vấn đề của Quản lý cấp cao

11. Nếu và khi vi phạm các điều khoản của Điều lệ này xảy ra, Giám đốc điều hành sẽ chứng minh cho mọi người cả trong và ngoài công ty thấy ý định giải quyết vấn đề đã nêu và sẽ làm việc để xác định nguyên nhân của nó và ngăn chặn sự tái diễn. Họ cũng sẽ cung cấp cho công chúng thông tin và giải thích nhanh chóng và chính xác, đồng thời sẽ chuẩn bị một tuyên bố về trách nhiệm giải trình trong đó quyền tài phán và trách nhiệm được nêu rõ ràng, sau đó các biện pháp thích hợp sẽ được thực hiện, hiệu lực của chúng bao gồm nếu cần là chính Giám đốc điều hành.

Lên đầu trang  >>