PHỤ TRÁCH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ

P. Giám đốc: Bà Đoàn Thị Trang Ngày tham gia: 16/05/2020 Thông tin liên lạc: 4/58 Ngô Kim Tài - Kênh Dương - Lê Chân - TP. Hải Phòng Tel: 0904 796605 | Email: muaban.info.vn@mak.vn Website: https://muaban.info.vn Nghành nghề kinh doanh chính: Thương mại và Dịch vụ

P. Giám đốc: Bà Đoàn Thị Trang
Ngày tham gia: 16/05/2020
Thông tin liên lạc: 4/58 Ngô Kim Tài – Kênh Dương – Lê Chân – TP. Hải Phòng
Tel: 0904 796605 | Email: muaban.info.vn@mak.vn
Website: https://muaban.info.vn
Nghành nghề kinh doanh chính:
Thương mại và Dịch vụ

Lên đầu trang  >>