SÁNG LẬP CÔNG TY TNHH MAK

Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Tùng Thành lập ngày 27 tháng 05 năm 2017 Vốn điều lệ: 1.200.000.000 VNĐ Thông tin liên lạc: Địa chỉ: 4/58 Ngô Kim Tài - Kênh Dương - Lê Chân - TP. Hải Phòng Tel: 0225 662 7633 | Fax: 0225 662 7633 Website: http://mak.vn/ Nghành nghề kinh doanh chính: Logistics - Công nghệ - Thương mại & Dịch vụ
Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Tùng
Thành lập ngày 27 tháng 05 năm 2017
Vốn điều lệ: 1.200.000.000 VNĐ
Thông tin liên lạc: Địa chỉ: 4/58 Ngô Kim Tài – Kênh Dương – Lê Chân – TP. Hải Phòng
Tel: 0225 662 7633 | Fax: 0225 662 7633
Website: http://mak.vn/
Nghành nghề kinh doanh chính: Logistics – Công nghệ – Thương mại & Dịch vụ
Lên đầu trang  >>