2017

Ngày 27/05/2017, thành lập CÔNG TY TNHH MAK. Bắt đầu xây dựng và hoạt động theo mô hình công ty một thành viên Công ty TNHH MAK với tổng vốn điều lệ 1.200.000.000 VNĐ. Công ty TNHH MAK ký thỏa thuận hợp tác với chiến lược: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) Công ty TNHH SITC ĐÌNH VŨ, Công ty TNHH NIPPON EXPRESS VN Ngày...

Ngày 27/05/2017, thành lập CÔNG TY TNHH MAK.

Bắt đầu xây dựng và hoạt động theo mô hình công ty một thành viên

Công ty TNHH MAK với tổng vốn điều lệ 1.200.000.000 VNĐ.

Công ty TNHH MAK ký thỏa thuận hợp tác với chiến lược: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB)

Công ty TNHH SITC ĐÌNH VŨ, Công ty TNHH NIPPON EXPRESS VN

Ngày 10/10/2017, Mở rộng lĩnh vực Kinh doanh.

Lên đầu trang  >>